Faq


यदि त्यहाँ उद्घाटनहरू उपलब्ध छन् भने, त्यसोभए त्यस दिन हाम्रो अफिसमा सजिलै देखाउँदै उफ्रिनु सम्भव छ। बुकिंग भएका ग्राहकहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ, तथापि यो सम्भव छ कि तपाईं लामो प्रतीक्षाको अधीनमा हुन सक्नुहुन्छ। हप्ताहरू, राष्ट्रिय बिदाहरू र छुट्टी अवधिहरू जस्तै गोल्डेन वीक, ओ-बोन र ग्रीष्मकालीन छुट्टिहरू द्रुत रूपमा भर्न सक्दछन् त्यसैले राम्रोसँग अग्रिम बुकिंग गर्न सिफारिस गरिएको छ। जहाँसुकै पनि पनि, बुकिंग गर्न सिफारिस गरिएको छ निराशबाट बच्न।